Akty prawne dotyczące wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w ZUT w Szczecinie

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie

Zarządzenie nr 16 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Uchwała nr 59 Senatu z dnia 29.06.2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Uchwała nr 109 Senatu z dnia 24.09.2012 r. w sprawie zmiany ww. Uchwały

 

Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 19.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

 

Zarządzenie nr 53 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 25.06.2010 r. w sprawie zmiany ww. Zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2013 r w sprawie podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT w Szczecinie

 

Uchwała Nr 47 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki jakości kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Zarządzenie nr 124 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2009/2010

 

Zarządzenie nr 129 z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2009/2010

 

Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Zarządzenie nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Zarządzenie nr 19 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Proces ankietyzacji

Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury "Zasady prowadzenia ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie

 

Zarządzenie nr 3 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 7.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie

 

Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 7.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT

 

Zarządzenie nr 5 Rektora ZUT z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Zarządzenie nr 35 Rektora ZUT z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet studenta, absolwenta studiów wyższych ZUT w Szczecinie, pracodawców i kandydatów na studia

 

Proces hospitacji

Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 30.08.2010 r. w sprawie wdrożenia procedury "Zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie

 

Proces uruchamiania i znoszenia kierunków studiów

Zarządzenie nr 17 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 25.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów" w ZUT w Szczecinie

 

Zarządzenie nr 66 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do procedury „Tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Tryb postępowania przy tworzeniu nowych kierunków studiów, międzykierunkowych i makrokierunków studiów” w ZUT w Szczecinie

 

Plany studiów i programy kształcenia

Zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

 

Zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

 

Zarządzenie nr 166 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów nauczania

 

Zarządzenie nr 180 z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 166 Rektora ZUT z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów nauczania

 

Zarządzenie nr 21 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 166 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów nauczania

 

Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem